Microsoft 365 Backup

En vanlig missuppfattning hos användare av Microsoft 365 är att man inte behöver ta någon backup av systemet då detta ligger i molnet och styrs av Microsoft. Idag är det helt naturligt för företag att flytta till Microsoft 365 för att kunna ta del av Microsofts alla tjänster som finns i molnet. Microsoft 365 är en skalbar och prisvärd molntjänst som Microsoft hela tiden utvecklar. Det de inte har med i sin portfölj av tjänster är backup.

Det finns idag olika retention policys, versionshantering och regler på hur länge dokumenten är åtkomstbara. Men när papperskorgen råkar tömmas eller en fil blir korrupt – hur återställer man filen då? Ett vanligt antagande är ”Det löser väl Microsoft”. Men faktum är att du måste själv ha kontroll över din data och bör implementera en backup-lösning med återläsningsmöjligheter för dina tjänster i Microsoft 365. Tjänsten är anpassad för GDPR, och IT-Gubben kontrollerar löpande att GDPR-förordningen följs!

Alltså är all din data är trygg om du väljer IT-Gubben

IT-Gubben använder välkänd mjukvara från Veeam som går att köras på lokal server eller hos välkända molnleverantörer.

Kontakta mig idag!